PERSONDATAPOLITIK
1. GENERELT
Den 25. maj 2018 trådte persondataforordningen i kraft. Persondataforordningen omhandler om behandling og opbevaring
af personlige oplysninger. I det efterfølgende kan du læse hvordan GlasDildo.dk v/SJE Handel indsamler og behandler dine
oplysninger.
1.1 Persondatapolitik er gældende over de data som du giver os, eller som vi indsamler, når du benytter dig af vores
services. Det kunne for eksempel være website, nyhedsbreve og lignende.
1.2 GlasDildo.dk v/SJE Handel (Herefter “GlasDildo”, “GlasDildo.dk”, “vores”, “os”, “vi”) er dataansvarlige for de
personlige oplysninger, som du måtte have givet os. Har du spørgsmål vedrørende disse, kan du rette telefonisk eller
skriftlig henvendelse til vores kundeservice. Kontaktoplysningerne kan findes længere nede i dokumentet.
2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG TIL HVILKE FORMÅL, OG
HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER I OVERENSSTEMMELSE
MED GÆLDENDE LOVGIVNING
2.1 Når du besøger GlasDildo.dk, indsamler vores system automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside.
De data vi registrerer, er blandt andet oplysninger om, hvilken browser du bruger, hvilke ord, produkter og kategorier du
søger på, din IP-adresse, lokation og informationer om din computer, mobil eller tablet, som gør det muligt for os at
forbedre din brugeroplevelse og optimere GlasDildo.dk’s funktioner.
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2 Når du køber et produkt er det nødvendigt for GlasDildo.dk at indsamle data om dit indkøb, herunder: Adresse, navn,
telefonnummer, mailadresse og oplysninger om hvilke varer du har købt. Evt. oplysninger om hvilke varer du har returneret.
2.2.1 Formålet med dette er at GlasDildo.dk skal levere de varer du har bestilt på GlasDildo.dk og overholde vores aftale
med dig, herunder at vi kan administrere dine rettigheder ift. retur og reklamation over produkter. Det kan også være
nødvendigt at kontakte dig vedrørende relevant information omkring en vare du har indkøbt.Ligeledes er GlasDildo.dk nødt
til at behandle data ift. en evt. tilbagetrækning af et produkt, bogføring og regnskab.
2.2.2 Retsgrundlaget for denne behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig vores Facebookside og nyhedsbrev eller lignende, registrerer vi dit navn, din mailadresse samt
andre frivillige oplysninger, du selv har afgivet i forbindelse med tilmeldingen.
2.3.1 Formålet med dette er at vi skal kunne levere nyhedsbreve og andet relevant markedsføring til dig.til dig.
2.3.2 Retsgrundlaget for denne behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 GlasDildo.dk overdrager oplysninger om dit navn, din adresse, din mailadresse, dit ordrenummer samt leveringsønsker
til DAO, PostNord, GLS, Bring eller anden transportør, som varetager fragten og leveringen af de varer, du har købt. Køber
du produkter, som ikke er på lager, kan dine oplysninger gives videre til producenten, som herefter sørger for at sende den
pågældende vare til dig.
3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi kan
anvende eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af
nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Virksomhederne har status som databehandlere, der under vores instruks
behandler de data, som vi er juridisk ansvarlige for. Alle vores eksterne samarbejdspartnere, der behandler
personoplysninger på vores vegne, har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores virksomhed, hvor de er underlagt
streng fortrolighed. Ingen af vores eksterne samarbejdspartnere må derfor anvende dine personlige oplysninger til andre
formål end at opfylde den aftale, de har indgået med os.
3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne
garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy
Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
3.3.3 Kopi af Klaviyo’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008RNFAA2&status=Active

4. DINE RETTIGHEDER
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om
dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du kan til enhver tid anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket
formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt
oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine
personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hej@glasdildo.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du
er den du giver dig ud for at være.
4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl
i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan
blive rettet.
4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit
samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine
oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring,
f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.5 Retten til dataportabilitet
4.5.1 I nogle tilfælde har du ret til at få en kopi af registrerede personoplysninger, som du selv har givet os. Dette udleveres
i et maskinlæsbart format. Ligeledes har du ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en dataansvarlig.
4.6 Retten til indsigelse
4.6.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte
markedsføring.
4.6.2 Med baggrund i din personlige situation har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige
oplysninger. Disse bliver foretaget på baggrund af vores legitime interesse. Du kan evt. jf. pkt. 2.
4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.7.1 Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring, herunder f.eks. nyhedsbreve. Ønsker du at
tilbagekalde dette, kan du blot rette henvendelse til hej@glasdildo.dk.
4.8 Retten til at klage
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5 i 1300 København K. Her kan du
klage over GlasDildo´s behandling af dine personlige oplysninger. Du kan både klage på telefon: +45 33 19 32 00 eller på
mail: dt@datatilsynet.dk.
5 Sletning af persondata
5.1 Hvis du efter 2 år ikke har gjort brug af vores hjemmeside eller vores services, vil dine oplysninger blive slettet eller
udelukkende være tilgængelig i anonymiseret form. Således vil det ikke være muligt at spore dem tilbage til dig. Disse
oplysninger er: Brug af GlasDildo.dk, dit navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, leveringsmåde, samt

hvilke produkter du har købt og i den forbindelse måske returneret til os. Ligeledes hvilken browser du har benyttet på
GlasDildo.dk og hvilke produkter og kategorier du har søgt på. Slutteligt har vi informationer om hvilken enhed du har
besøgt GlasDildo.dk på (PC / MAC, Mobil, Tablet) og din brug af vores facebookside og vores nyhedsbrev.
Ombytning af produkt udløser en ny toårig reklamationsperiode, hvorfor GlasDildo.dk bliver nødt til at
beholde data i denne periode.
5.2 Ovenstående oplysninger kan gemmes i længere tid, hvis GlasDildo vurderer at have et legitimt behov for at opbevare
dem, i tilfælde hvor det er nødvendigt. Dette kan være for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Dette kan ligeledes være, at dine personoplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde gældende lovkrav.
5.3 Personoplysninger indsamlet i forbindelse med køb på GlasDildo.dk bliver som udgangspunkt slettet eller
anonymiseret. Dette sker som udgangspunkt efter udløb af 2. kalenderår, efter du har gennemført dit køb.

6. SIKKERHED
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger
hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab
eller misbruges.
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har
adgang til disse.
7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 GlasDildo.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via vores hjemmeside.
7.2 Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores
virksomheds persondatapolitik, kan du kontakte:
GlasDildo.dk v/SJE Handel
Mjels Brovej 29
9230 Svenstrup J
Danmark
Mail: hej@glasdildo.dk
Telefon: +45 40953707